Törökbálint, Védõnõi Szolgálat

Hivatásunk Rólunk Tanácsadásaink,
elérhetõségünk, hasznos címek
Körzetek utca szerint Szülésre felkészítõ tanfolyamunk Galéria Demográfia

Beszéljük meg! Fórum
Körzeti munkánk


2009 védőnői szűrővizsgálatok

2009 folyamán összesen a 6 védőnői körzetben 1411 gyermekből 1334-nél sikerült elvégeznünk a kötelező státusz/szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez 94,5 %-os teljesülést jelent! És nem utolsósorban nagyon sok és lelkiismeretes munkát.


2010 védőnői szűrővizsgálatok

2010 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1421 gyermekből 1361-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 95,8 %-át sikerült megvizsgálnunk.

2011 szűrővizsgálarok

2011 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1312 gyermekből 1274-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 97,1 %-át sikerült megvizsgálnunk.


2012 szűrés

2012 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1244 gyermekből 1182-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 95 %-át sikerült megvizsgálnunk.

2013 szűrés

2013 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1181 gyermekből 1144-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 96,8 %-át sikerült megvizsgálnunk.

2014 védőnői szűrés

2014 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1167 gyermekből 1140-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 97,7 %-át sikerült megvizsgálnunk.


2015 Védőnői szűrés

2015 folyamán a 6 védőnői körzetben összesen 1167 gyermekből 1139-nél sikerült elvégeznünk a kötelező szűrővizsgálatot, részben az otthonukban, részben a védőnői tanácsadóban. Ez azt jelenti, hogy a gondozott gyermekek 97,6 %-át sikerült megvizsgálnunk.

 Szoptatási arányszámok 1 éves korig

Szoptatás 1 éves korigVédőnői feladatok

-    Nővédelem
-    Várandós anyák gondozása
-    Gyermekágyasok ellátása
-         
0-6 éves korúak gondozása 

Nővédelem

Közreműködünk az egészségnevelésben, tanácsot adunk a családtervezéssel kapcsolatban. Segítünk felkészülni az anyaságra, a gyermek gondozására.  A rákszűrő vizsgálatokról felvilágosítást adunk, és vizsgálatra irányítjuk a családok nőtagjait. Amennyiben helyben, Törökbálinton kérik a vizsgálatot, előjegyzésbe veszünk, időpontot egyeztetünk.

 
Várandós anyák gondozása

A terhesség gyanújával jelentkező nőt a háziorvos vagy védőnő nőgyógyászati szakvizsgálatra küldi. A vizsgálatról a nőgyógyász leletet ad, amivel a területileg illetékes védőnőnél jelentkezik. A gondozásba vett várandós anyáknál elvégezzük a kötelező rutinvizsgálatokat. Ezután az anya szükség szerint, de havonta legalább egyszer felkeresi a védőnőt a tanácsadóban, ahol a 28. héttől minden alkalommal szívhang ellenőrzést is végzünk. A 37. héttől pedig CTG vizsgálatot (ami a magzat szívfrekvenciáját és az anyai méhtevékenységet egyszerre rögzíti) végzünk. A kézbe adott leletet az anya bemutatja a szülészorvosának, ennek alapján dönt az orvos a további otthoni gondozásról vagy kórházi befekvés szükségességéről.

A várandós anyát a védőnő rendszeresen látogatja otthonában, tanácsot ad a környezettel, életmóddal kapcsolatban, segít eligazodni a társadalombiztosítási rendszer útvesztőiben. Felkészítjük az újszülött fogadására, segítünk a kelengye összeállításában.

2014.06.01.-től hatályos Az emberi erőforrások minisztere 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelete
a várandósgondozásról!
4937.-4942.oldal
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14052.pdf

Csecsemő és kisgyermekgondozás

A gyermekágyas és újszülött ellátása a hazaadás napján, de legkésőbb másnap megtörténik. Ezután a védőnő a 6.hétig minimum hetente, szükség esetén akár naponta is meglátogatja. Ez függ az egyén környezetétől vagy az anya igényeitől.
Fokozott figyelemmel kísérjük az olyan újszülötteket, koraszülötteket, akik egészségi vagy környezeti okok miatt veszélyeztetettek. Krízishelyzetben intézkedünk, vagy segítünk az intézkedésben a szülőknek.

1,3,6 hónaposan és 1,2,3,4,5,6 évesen átfogó státusz vizsgálatot végzünk a gyermekorvosoktól függetlenül, de náluk is meg kell jelenni ezekben az életkorokban orvosi státuszvizsgálaton!

A gyermekkorban esedékes védőoltásokat nyilvántartjuk, behívjuk a tanácsadóba a szülőket gyermekeikkel, ahol a gyermekorvos megvizsgálja őket és beadja az oltást.

A gyermekorvosokkal együtt heti két alkalommal tartunk tanácsadást délelőtt. Itt történik a csecsemők, illetve kisgyermekek pszichomotoros vizsgálata is.

Gondozási tervek

2008 januárjától kötelezővé vált számunkra a minőségbiztosítás előszeleként a gondozottakkal egyeztetett gondozási tervek elkészítése és aláíratása.
Itt szeretnénk közzétenni ezeket a gondozási terveket.
Ezek lényege az, hogy az aktuális élethelyzetnek megfelelően alakíthatóak, módosíthatóak és ebből a gondozott is tisztában lehet azzal a munkával, amit mi végzünk, hogy miket várhat el tőlünk és mi miket várunk el tőle.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21. ) ESzCsM rendelet módosulásával 2009.
szeptember 1-től kötelezi a területi védőnőt, hogy írásban értesítse a gyermekjóléti szolgálatot és
a háziorvost, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (családlátogatás és/vagy
védőnői tanácsadás) igénybevételét megtagadja:

„3.§ gc) a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás
(a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása,

1 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos
veszélyeztető ok fennállása esetén”,

A törvényes képviselő evvel a döntésével, mindamellett hogy a jelzőrendszer egyik fontos tagját
zárja ki a család életéből, olyan helyzetet teremthet, aminek következtében a fent hivatkozott
gyermeki jog sérül. A védőnő, ezáltal nem tud eleget tenni a gyermek fejlődésének figyelemmel
kísérésére, támogatására vonatkozó prevenciós feladatainak, nem tudja hatékonyan elősegíteni a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését. A kialakult helyzet a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatai ellátásában is akadályozza, hiszen nem tud megfelelni jelzési és
együttműködési kötelezettségének - aminek következtében súlyosan sérülhetnek a gyermek
alapvető jogai is. A védőnői ellátás teljes, illetve a családlátogatás megtagadásával a törvényes
képviselő a személyre szabott, szükségleten alapuló preventív ellátástól, a gyermek alapvető
érdekeit védő szolgáltatástól fosztja meg a gyermekét.
A fent nevesített esetekben a szülő nyilatkozattételével egyidejűleg a védőnő tájékoztatja a
szülőt jelzési kötelezettségéről és írásban értesíti a területileg illetékes gyermekjóléti
szolgáltatót
. A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, a védőnő fenti jelzésére felveszi a kapcsolatot a
védőnővel, a gyermekorvossal, tájékozódik a gyermek fejlődését veszélyeztető lehetséges
rizikótényezőkről. Felveszi a kapcsolatot a családdal és tevékenysége körében megvizsgálja, hogy
észlel-e a gyermeket veszélyeztető tényezőt. Mérlegelve a rendelkezésre álló információkat, vagy
a gyermekjóléti alapellátás keretében önkéntességen alapuló családgondozást nyújt, vagy szükség
esetén hatósági eljárást kezdeményez. Amennyiben a rendelkezésére álló adatok szerint a gyermek
optimális fejlődéséhez szükséges feltételek adottak, a gyermekjóléti szolgáltató az esetet lezárja.


VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
Várandós-gondozás

 A várandós-gondozás komplex egészségügyi szolgáltatás, amely a szülész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos, védőnő és a gyermeket váró nő együttműködésén alapul.

 Célja:
• a várandós anya és a magzat egészségének megőrzése, javítása;
• a magzat egészséges fejlődésének segítése;
szülői szerepre, a szülésre, szoptatásra és a csecsemő gondozására való felkészítés.

Formái:
• védőnői tanácsadás;
• családlátogatás;
• csoportos egészségfejlesztés.

 A védőnői gondozást a lakóhely szerinti területi védőnő végzi.
(Ebben az esetben a lakóhely alatt az életvitelszerű tartózkodási hely értendő!)

 A védőnő feladatai a 33/1992.(XII.23)NM rendelet és a módszertani útmutató szerint:

Vezeti a várandós anyák nyilvántartását;
Kiállítja és kiadja a Várandós anya gondozási könyvét;
Összegyűjti a vizsgálati eredményeket és rávezeti a várandósok törzslapjára;
A leleteket és saját megállapításait rögzíti a Várandós anya gondozási könyvében;
Folyamatos gondozásban részesíti a nyilvántartásba vett várandósokat otthonukban és a védőnői tanácsadóban;
A várandós gondozás során együttműködik a várandós-gondozásban résztvevő szülész-nőgyógyász szakorvossal, és a háziorvossal;
Tájékoztatja a gyermeket váró szülőket, az anyákat megillető intézményi ellátásokról, és a családtámogatási ellátási formákról;
Megszervezi a szülésre felkészítést;
Figyelemmel kíséri a várandós szociális, családi és munkahelyi körülményeit;
Veszélyeztető tényező észlelésekor tájékoztatja a Gyermekjóléti Szolgálatot;
Felhívja a figyelmet a Várandós anya gondozási könyv mellékletében foglalt egyéb vizsgálatok fontosságára és azok időpontjára;
Elvégzi a védőnők által önállóan végezhető alábbi vizsgálatokat:

1. testsúly, testmagasság mérése
2. haskörfogat mérése
3. vérnyomás mérése
4. pulzus számlálás
5. magzati szívműködés vizsgálata

6. tájékozódás az emlők állapotáról
7. várandós nő vizeletének vizsgálata

 Javasolt szükség szerint, de legalább havonta egyszer a Védőnői tanácsadáson történő megjelenés.

A Gondozási tervben foglaltakkal egyetértek, magamra érvényesnek ismerem el. Rendkívüli élethelyzetben új gondozási terv elkészítésében részt veszek.
Értesítem a területileg illetékes védőnőt a szülésről és a szülőintézetből történő hazajövetel időpontjáról.
A születendő gyermekem érdekében csak vezetékes ivóvizet használok.

 
VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
Gyermekágyas ellátása

 
Gyermekágyas időszaknak a szülést követő 6 hetet nevezzük.
A védőnő a gyermekágyas anyát a szülőintézményből való hazajövetele után- munkaszüneti nap kivételével- 48 órán belül, majd az első 6 hétben legalább hetente látogatja.

A védőnő a családlátogatás során tájékoztatást ad:

 ·        Az élettani változásokról (hormonális-, hangulati változás, sebgyógyulás folyamata- gyermekágyas folyás jellemzői, gátmetszés sebének gyógyulása- az emlő változásai, az anyatej termelődéséről )

 ·        Szoptatás fontosságáról, megvalósításának részletéről (helyes mellretétel, váltott mellekről való szoptatás, mell fejése, mell ápolása, kivitelezésben való segítségnyújtás, hatékony szoptatás megtekintése)

 ·        A szoptatási nehézségek megoldásáról

 ·        Szülés utáni szövődmények első tüneteiről és a szükséges teendőkről

 ·        A mindennapi testmozgás, gyermekágyi torna fontosságáról

 ·        6. hetes nőgyógyászati kontroll szükségszerűsége

 ·        Családtámogatási ellátások lehetőségeiről

 ·        Kockázati tényezők (alkohol, dohányzás, gyógyszer stb.) kerüléséről

 ·        Megfelelő gyermekágyas étrendről

VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
Nővédelem

A védőnői gondozás része a gondozási területen életvitelszerűen tartózkodó női lakosság - serdülőkortól idős korig - testi és lelki gondozása, betegségmegelőzése, a nőket érintő betegségek esetén az egészség mielőbbi helyreállítás, az állapotromlás megelőzése, krónikus betegeknél az elérhető legjobb egészségi állapot elérése és fenntartása. A nővédelmi gondozás lehet egyéni és csoportos.

A gondozás helyszínei:
- a család otthona
- védőnői tanácsadó
- klubok, egészségvédelmi programok
- iskolai osztályok, szakkörök

A védőnői gondozás kiterjed az alábbiakra:
Serdülőkorban:

- a lányok felkészítése a nemi érésre, a testi higiénére, a szexuális életre, a családi életre; abortusz megelőzésre, fogamzásgátlásra.

A termékeny korú női lakosságnál:
- a szexuális kultúra fejlesztése
- fogantatás előtti gondozás, optimális családtervezés ismertetése
- abortusz megelőzés, Családvédelmi Szolgálatok működésének ismertetése
- fogamzásgátlási lehetőségekről tájékoztatás a különböző életszakaszokban
- felvilágosítás HPV oltásról
- párválasztási és házassági krízis esetén támogatás, szükség esetén szakirányú ellátásra irányítás
- nemi magatartással kapcsolatos devianciák felismerés, szakellátás ill. szaksegítség felajánlása

Változó korú és idősebb nőknél:
-  klimaxos panaszok, tünetek enyhítését célzó életmódbeli tanácsok
- csontritkulás megelőző torna, étrend, életmód propagálása, szűrővizsgálat szerepéről tájékoztatás

A fentieken kívül korosztálytól függetlenül a nővédelmi gondozás része:
- helyes életvitel, táplálkozás, testmozgás, sport népszerűsítése
- szenvedélybetegségek megelőzése, leszokásban támogatás
- nemi betegségek megelőzése, felismerése, szakorvoshoz irányítás
- tájékoztatás szűrővizsgálatokról, mozgósítás, szervezés (méhnyak, emlő, csontritkulás szűrés); a védőnő     kompetenciájába tartozó szűrések kivitelezése; a kiszűrtek támogatása
- rizikótényezők feltárása, szaksegítséghez irányítás
- családon belüli erőszak felismerése, jelzése
- a területen működő klubok, egészségmegőrző programok ismertetése, szervezése vezetése
- az igénybe vehető támogatások, szolgáltatások, támogató szervezetek elérhetőségének ismertetése
- stressz-kezelés, probléma- és konfliktus megoldási, valamint kommunikációs módszerek fejlesztéséhez segítségnyújtás
- esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése
- az otthoni élelmiszerbiztonság alapvető ismereteiről és megvalósításáról tanácsadás
- személyi- és környezeti higiénés ismeretek közvetítése

- balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás és az otthonápolás alapvető ismereteiről tájékoztatás. 

A nővédelmi gondozásban való részvétel térítésmentes, a gondozottak részéről önkéntesen igénybe vehető támogató- segítő kapcsolat.

                   
VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
0 – 1 éves gyermek

Gondozás helyszíne
- a család otthona
- a védőnői tanácsadó

Gondozás célja:

  1. Az egészséges csecsemő testi és lelki fejlődéséhez szükséges környezeti feltételek megteremtéséhez segítségnyújtás
  2. Az eltérő fejlődés észlelése esetén jelzés a házi gyermekorvosnak
  3. Koraszülött esetében fokozott gondozás és az állapotnak megfelelő látogatás.

 A védőnő feladatai:
- Havonként és szükség szerint családlátogatást végez.
- Hetente védőnői tanácsadást tart.

- Figyelemmel kíséri a csecsemő fejlődését.

- Szűrővizsgálatokat végez a módszertani ajánlások és a 49/2004.(V. 21) ESZCSM rendelet szerint:

-          testi fejlődés (súly, hossz, fej-és mellkörfogat)

-          érzékszervek működése (látásélesség, hallásvizsgálat)

-          BCG heg ellenőrzése

-          PKU szűrések megtörténtének ellenőrzése


Az észlelt eltérések esetén értesíti a házi gyermekorvost.

- Szorgalmazza a hathónapos korig tartó kizárólagos- és hatékony szoptatást.

- Táplálási tanácsokat ad, ismerteti a gyümölcsök, főzelékek bevezetésének és elkészítésének módjait.

- Tájékoztatást ad:

·         az oltásokról, az oltási reakciókról. A nem kötelező védőoltásokat ismerteti.

·         a családtámogatási ellátási formákról.

·         a D vitamin adásának jelentőségéről.

·         a fogzásról (fogzási tünetek és kezelésük, fogzási sorrend, tejfogak ápolása)

·         a lázcsillapításról.

·         a csecsemők öltöztetéséről, levegőztetéséről és játékokról.

- A kötelező védőoltásokat szervezi, nyilvántartja, és havonta jelenti az ÁNTSZ-nek.
-
Felkészíti a családot a beteg csecsemő otthoni ápolására
-
Felhívja a figyelmet a csecsemő otthonában előforduló baleseti veszélyforrásokra
-
A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot és a háziorvost, szükség esetén. hatósági eljárást kezdeményez.


VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
1 - 3 éves gyermek

Gondozás helyszíne:
 
- a család otthona
- a védőnői tanácsadó

A gondozás célja:

A kisgyermek testi, lelki, értelmi és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti feltételek megteremtésének segítése, gondozás biztosítása, az ezt akadályozó tényezők felismerése, a gyermek egészségének megőrzése. A gyermek fejlődésbeli elmaradásának, károsodásainak, betegségeinek korai felismerése a szűrővizsgálatok alapján, gyermek háziorvoshoz irányítása, szükség szerint fokozott gondozása.

A védőnő feladatai:

·         Védőnői szűrővizsgálatokat végez az 51/1997.(XII.18.) NM rendelet és a 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerint:

-          a testi fejlődés (súly, hossz, fej- és mellkörfogat)

-          értelmi, lelki, szociális fejlődés

-          az érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, kancsalság, hallásvizsgálat)

-          mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások)

·         Figyelemmel kísérési a fokozott gondozást igénylő gyermekek fejlődését, különös tekintettel a korai fejlesztésre

·         Kéthavonta családlátogatást végez a közösségbe nem járó gyermekeknél

·         Védőnői tanácsadást tart

·         Tájékoztatást ad:

-          a 15 hónapos kori kötelező MMR, a 18 hónapos kori DPT+IPV+Hib oltásról, és a nem kötelező oltásokról

-          a 2 és 3 éves korban szükséges szűrővizsgálatokról

-          a gyermekkori fertőző betegségekről

-          lázcsillapításról

-          az aktuális családtámogatási ellátási formákról

·         Tanácsokat ad:

-          táplálkozásról (életkornak megfelelő, könnyű vegyes, otthoni elkészítésük)

-          az öltözködésről (réteges, évszaknak megfelelő, cipőválasztás)

-          a kézügyesség fejlesztésére

-          az értelmi és beszédfejlődésről, és a beszédkészség fejlesztéséről

-          az önállóságra történő nevelésről, és a szobatisztaságra-szoktatásról

-          a közösségbe való beilleszkedésről (bölcsőde, óvoda)

-          a balesetveszélyről

VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV
3 - 6 éves gyermek

 A gondozás jellemző helyszínei:
Az óvoda, a védőnői tanácsadó és a család otthona.

 Elérendő cél a 3-6 éves korban:

1         A közösségi élethez való megfelelő alkalmazkodás és beilleszkedés.

2         Az egészséges életmód fejlesztése az otthoni, valamint a közösségi nevelésbe építve.

3         A közösségi gondozás során a gyakrabban előforduló fertőzések megelőzése, korai

észlelése és gyógyítása.

4         Az iskolai alkalmasságot / iskolaérettséget/, a tanulási nehézségeket akadályozó tényezők

megelőzése, korai felismerése és a fejlesztés megkezdése.

5         Betegség, környezeti veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás, látogatás az állapotnak

megfelelően.

 Védőnő feladatai:

-   Nyomon követi a kisgyermek állapotát, testi, értelmi és szociális fejlődését
-   Ismerteti a kisgyermek ellátás, gondozás, táplálás módszereit, helyes feltételeit
-    Biztonságos élettér feltételeinek ellenőrzése, veszélyeztető tényezők kiszűrése
-    Tájékoztatás a baleset megelőzéssel kapcsolatban
-    A veszélyeztetett (egészségügyi, szociális, környezeti) gondozottak fokozott figyelemmel kísérése, gyermekelhanyagolás, bántalmazás korai felismerése, jelzés a hivatalos szervek felé
-    Felkészíti a családot a gyermek közösségbe való beilleszkedésre
-    Közösségbe nem járó gyermekek részére programszervezés, lehetőségek ismertetése
/ klubok, játszóházak /
-    A helyes szokásrendszer, életkornak megfelelő napirend kialakítása
-    Figyelemmel kíséri a családi kapcsolatok alakulását, konfliktus helyzetben segítséget
nyújt
-    Nyomon követi az oltások teljesítését
-    Szükség esetén a célzott fejlesztési lehetőségek ismertetése, segítő közösségek felkutatása
-    Kortárs kapcsolatok, konfliktuskezelés fejlesztése, szabálytartás
-    Egészséges életmódra nevelés, fokozott mozgásigény kielégítés
-    Kapcsolattartás társadalmi szervezetekkel pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Családvédelmi
Szolgálat
-     Tisztasági vizsgálat végzése
-     A jogszabályokban előírt védőnői szűrővizsgálatokat végez, különös tekintettel az 5 éves kori és iskola érettségi vizsgálatokra.(testi fejlettség, mozgásszervi, érzékszervi, vérnyomás )
-    Egészségnevelési tevékenységet folytat.  


HOSSZÚ TÁVÚ VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV

A várandósság kezdetétől a gyermek 18 éves koráig

A védőnői szolgálat 90 éve működik az állami közszolgáltatások rendszerében. A védőnői ellátás magas szintű, egészségorientált képzettséggel, országos lefedettséggel működik. A védőnő preventív tevékenység végzésére képzett, védőnői diplomával rendelkező egészségügyi szakember.

A védőnői ellátás feladataaz egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, megbetegedés esetén az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása, a szövődmények megelőzése, tartós betegség esetén a lehető legjobb állapot elérésében való közreműködés.

A védőnő a jogszabályok, és módszertani útmutatók által meghatározott feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a háziorvossal, házi gyermekorvossal, továbbá a szakellátás, közoktatás, a gyermekjóléti, szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

Veszélyeztető tényező észlelésekor jelez a gondozást végző orvosnak, illetve szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat felé.

A védőnő egyéni, családi és közösségi gondozás keretén belül önállóan foglalkozik a női lakossággal, a várandós anyákkal, a gyermekágyas anyákkal, 0 – 18 éves korú gyermekekkel és családjaikkal.

A területi védőnő gondozza a 0-6 éves korú gyermekeket és a kismamákat, és az óvodában ellátja a védőnői feladatokat.

Az iskolavédőnő gondozza a 6-18 éves gyermekeket az oktatási intézményekben.

A védőnők tájékoztatják a családokat az életkorhoz kötött védőoltásokról és a családtámogatási ellátási formákról, felhívják a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő megjelenés fontosságára, valamint egyéni és közösségi egészségfejlesztés végeznek.

A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, és egyéb veszélyeztetés esetén a védőnő értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, illetve hatósági eljárást kezdeményez.

A védőnői ellátás helyszínei: a család otthona, a védőnői tanácsadó, oktatási intézmények és egészségvédelmi programok színhelyei.

A hosszú távú gondozási terv a következőket tartalmazza:

-          egészségi állapottal, szociális helyzettel kapcsolatos családi anamnézis

-          a gondozottak igényei a védőnői ellátással kapcsolatosan

-          szűrővizsgálatok megvalósulásának lehetőségei és módjai a különböző életszakaszokban

 A védőnő családgondozása során a következőkben nyújt segítséget, támogatást:

-          a család egészséges életvitelének kialakítása

-          harmonikus, szerető, gondoskodó, biztonságos családi környezet kialakítása

-          a családi élet megszervezése

-          a gyermek egészséges fejlődését segítő gyermeknevelési módszerek alkalmazása

A védőnő gondozási tevékenységét a családokkal való kölcsönös együttműködésen alapuló gondozási terv szerint végzi.

Körzeti munkánk, gondozási tervek
Óvodai munkánk
Iskolai munkánk
Hasznos cikkek, írások
Családok szociális juttatásairól